Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben

Általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és vásárlója között mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A megkötött szerződés magatartási kódexre nem utal. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői - eladói adatok ismertetése
 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 • Szerzői jogok
 • Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók
 • Rendelési információk ismertetése
 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 • Rendelés lépéseinek bemutatása
 • A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk és díjak, tudnivalók bemutatása
 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók
 • Az elállási jog, joghatásának ismertetése
 • Adatkezelési információk
 • Vonatkozó jogszabályok
 • Felügyeleti szervek
 • Egyéb információk

Üzemeltetői, tárhely szolgáltatói - eladói adatok

Cégnév: KontorNET Bt.
Cím, székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
Adószám: 22389426-2-08
Cégjegyzék szám: 0806013458
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03016-0001
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Webáruház/weboldal domain: torvenyeswebaruhaz.com
Elektronikus elérhetőség: info@torvenyeswebaruhaz.com
Telefonos elérhetőség, panasz kezelés: 06 30 535 2181
A torvenyeswebaruhaz.com e-book készítője, az oldalon megrendelhető szolgáltatások értékesítője a KontorNET Bt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Tájékoztató e-book a webáruházakra vonatkozó törvényi szabályozásokról, mely elektronikus formában kerül elküldésre a vásárló részére a megrendeléskor megadott e-mail címre. Az e-book több fájlból áll, melyek minta dokumentumokat tartalmaznak. Az e-book-ban található információk tájékoztató jellegűek, a minta dokumentumok kitöltését követően javasolt elvégeztetni annak ellenőrzését a jogi képviselőjével. A KontorNET Bt. nem vállal felelősséget a minta dokumentum felhasználását követően egy esetleges hatósági ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosság miatt kirótt büntetésekért. A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader használata javasolt, mely ingyenesen letölthető az alábbi url címen: https://get.adobe.com/hu/reader

Szerzői jogok

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. A megvásárolt e-book szerzői jogvédelem alatt áll. Az e-book továbbértékesítésehez, sajátként történő publikálásához a KontroNET Bt. nem járul hozzá. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tűrése büntetést von maga után. A szerzői jogok gyakorlója: KontorNET Bt.

Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (tehát bruttó árak 27%-os forgalmi adóval terhelve).

Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg és elekronikus formában (e-mail-ben) kerülnek elküldésre pdf formátumban a vásárló részére. A megrendelés regisztráció nélkül lehetséges. Megrendelést e-mail-ben és telefonon nem fogadunk.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-15 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Általános teljesítési határidő e-book megrendelésekor a vételár kiegyenlítését (tehát bankszámlánkon történő megjelenését) követően 1 munkanapon belül. Egyedi, személyre szabott szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelés beérkezését követően kerül egyeztetésre a vállalási határidő, melyet szerződésben foglalva is rögzítünk. Amennyiben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazoló levél, nem érkezik részünkről 24 órán belül, megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetet meg), kérjük keressen fel minket ügyfélszolgálati elérhetőségeinken. Ha megrendelésének elküldése sikeres és visszaigazolásra került részünkről, de ennek ellenére nem történik meg a vételár kiegyenlítése, a megrendelését 14 nap múlva töröljük (14 nap a megrendelés leadásától kerül számításra). A megrendelés törlése nem jár költséggel.

Rendelés menete

1. Helyezze kosárba a terméket.
2. Adja meg a megrendelői adatokat. Amennyiben a megrendelői és számlázási adatok eltérőek távolítsa el a jelölőnégyzetből a bejelölést "A megrendelői és a számlázási adatok megegyeznek." jelölőnégyzetnél és adja meg az adatokat.
3. Az adatok megadását követően kattintson a "Tovább az adatellenőrzésre gombra".
4. Ellenőrizze a megjelenő adatokat. Ha valamely adatot módosítani szeretné a megrendelés elküldését megelőzően kattintson az "Adataim módosítása" gombra. Ha minden adatot rendben talál rögzítse megrendelését a Megrendelés gombra kattintással.
5. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely tartalmazza a vételár kiegyenlítéséhez szükséges adatokat.

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül lehetséges! Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát, a telefonos visszaigazolás alkalmával korrigálhatja, vagy jelezheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén.

A megrendelt termék / díjának fizetésének módja

A megrendelt termékek, szolgáltatások díjának kiegyenlítése a megrendelést követően kiállított díjbekérő alapján történik.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a KontorNET Bt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KontorNET Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
ermékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy , ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a KontorNET Bt. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?10)
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: KontorNET Bt. 9081 Győrújbarát Fő u. 45. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Nyilatkozatminta letöltéséhez kattintson ide.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra vagy illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Az e-book a vételár kiegyenlítését követően e-mail-ben elküldésre kerül a vásárló részére. Az e-book elküldését követéen a vásárló nem élhet elállási jogával.

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztatónk megtekintéséhez kattintson ide.

Felügyeleti szervek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Felügyelőség-vezető: dr. Bedecs Valéria
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 329 244
Telefax: +36 96 329 186

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Egyéb információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Hibás teljesítés esetén a KontorNET Bt. mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt - vásárlót plusz költségek nem terhelik. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a KontorNET Bt. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.